Skip to main content

Dechrau Arni mewn Peintio ac Addurno Available in Welsh

Rhan-amser
Lefel Mynediad
Llys Jiwbilî
10 wythnos
Trwy gyfrwng y Gymraeg
Ffôn: 01792 284400 (Llys Jiwbilî)

Trosolwg

Mae’r cwrs paentio ac addurno gyda’r nos yn cynnig trosolwg o’r egwyddorion a’r technegau sydd ynghlwm wrth beintio ac addurno. Bydd dysgwyr yn dysgu’r sgiliau hanfodol sydd eu hangen i drawsnewid gofodau trwy beintio, papuro wal, a gorffeniadau addurnol.

Mae’r cwrs yn cwmpasu pynciau fel paratoi arwyneb, theori lliw, dewis paent, technegau brwsh a rholer, yn ogystal â’r defnydd cywir o offer a rhagofalon diogelwch. 

Gwybodaeth allweddol

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Addysgir y cwrs peintio ac addurno hwn trwy gyfuniad o weithdai ymarferol, arddangosiadau rhyngweithiol, a sesiynau yn yr ystafell ddosbarth. Bydd dysgwyr yn gwneud gwaith ymarferol fel peintio, ymarfer papuro wal, ac archwilio gorffeniadau addurnol. Mae sesiynau ystafell ddosbarth yn cynnwys cysyniadau damcaniaethol, theori lliw, a chanllawiau diogelwch. 

Mae’r cwrs nos hwn yn cynnig amserlen hyblyg, gan roi modd i ddysgwyr ddysgu sgiliau peintio ac addurno o amgylch eu hymrwymiadau eraill.

Gallech symud ymlaen i’r cwrs amser llawn Diploma Lefel 1 mewn Sgiliau Adeiladu - Amlsgiliau.

Off