Skip to main content

Trefnu Blodau

Rhan-amser
AGORED
Llwyn y Bryn
10 wythnos
Ffôn: 01792 284021 (Llwyn y Bryn)

Arolwg

Mae’r cwrs hwn yn gyfle i ddatblygu sgiliau trefnu blodau traddodiadol a chyfoes ac mae ar gyfer unrhyw un sydd efallai’n ystyried sefydlu ei fusnes ei hun gartref neu agor siop neu sydd am ddysgu ychydig mwy am sut i drefnu blodau.

Bydd y gweithdai yn cwmpasu amrywiaeth o dechnegau a byddan nhw’n eich annog i archwilio’ch syniadau’ch hun i’w datblygu. Gan ddatblygu trefniant newydd bob wythnos, byddwch chi’n archwilio trefniannau tymhorol a defnyddio deunyddiau planhigion i ategu’ch chwaethau a’ch syniadau eich hun.

Gwybodaeth allweddol

Does dim angen profiad blaenorol, dim ond diddordeb yn y maes pwnc. Byddai’n fuddiol i ddysgwyr fynychu bob tymor i gynyddu sgiliau yn barod ar gyfer cyrsiau tymor dau a thymor tri, er nid yw hyn yn rhwystr i fynychu bob tymor fel cwrs annibynnol.

Addysgir y cwrs hwn yn y stiwdios celf a dylunio ar Gampws Llwyn y Bryn. Yn ystod y cwrs bydd dysgwyr yn cwblhau llyfryn o ganlyniadau. Asesir hwn er mwyn cael tystysgrif ar gyfer y cymhwyster.

Gallech chi symud ymlaen o unrhyw gwrs rhan-amser i gyrsiau amser llawn mewn celf a dylunio. Yn achos oedolion sy’n ddysgwyr sy’n ystyried gyrfa greadigol, gallai’r cwrs Diploma Sylfaen mewn Celf a Dylunio fod yn llwybr dilyniant addas ar gyfer hyn.

Mae ffi stiwdio o £15 ar y cwrs hwn.
Floristry (Apr Start)
Cod y cwrs: VA117 PLE3
12/04/2024
10 weeks
Fri
1.30-4.30pm
£65
E1