Cyflwyniad i Gynnal a Chadw Systemau Cerbydau (Diploma L1)

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn astudio egwyddorion sylfaenol y systemau mecanyddol a thrydanol a ddefnyddir ym maes technoleg cerbydau modur. Bydd yn rhoi cipolwg i chi ar yrfa yn y diwydiant gwasanaethu ac atgyweirio cerbydau modur ac yn eich annog i wneud tasgau cynnal a chadw ac atgyweirio. 

Unedau gorfodol:

 • Systemau iro injan
 • Systemau oeri injan
 • Systemau tanwydd a gwacáu
 • System tanio gwreichionen
 • Systemau trydanol
 • Systemau brecio
 • Systemau llywio a hongiad
 • Systemau olwynion a theiars
 • Systemau trawsyrru
 • Deunyddiau, ffabrigo, offer a dyfeisiau mesur a ddefnyddir yn yr amgylchedd modurol

Astudiaethau ychwanegol

 • Sgiliau gwaith mainc a llenfetel
 • Datblygu sgiliau llythrennedd digidol, llythrennedd a rhifedd

Diweddarwyd Tachwedd 2019

Gofynion Mynediad

Diddordeb brwd yn y pwnc. Efallai y bydd gofyn i chi sefyll prawf gallu i sicrhau bod gennych ddealltwriaeth gadarn o lythrennedd a rhifedd. 

Dull Addysgu’r Cwrs

Addysgir y cwrs trwy arddangosiadau ymarferol wedi’u hategu gan dasgau gwaith realistig, lle mae’r pwyslais ar eich gallu i ddangos y sgiliau gofynnol. Addysgir gwybodaeth sylfaenol ar gyfer pob uned yn yr ystafell ddosbarth, lle cewch eich annog i gymryd rhan mewn amrywiaeth o weithgareddau sy’n canolbwyntio ar y dysgwr.

Asesir dysgwyr mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys gweithgareddau ymarferol, arholiadau amlddewis ar-lein a chymryd rhan mewn gwaith portffolio ac aseiniadau.

Cyfleoedd Dilyniant

Mae’n bosibl y bydd dysgwyr llwyddiannus yn cael cyfle i barhau â’u hastudiaethau a symud ymlaen i’r rhaglen VRQ Lefel 2.  

Gwybodaeth Ychwanegol

Mae’r eitemau canlynol yn offer hanfodol er mwyn cwblhau’r cwrs:

 • Oferôls ac esgidiau blaen dur sy’n cydymffurfio â safonau diogelwch EN345-1
 • Deunydd ysgrifennu amrywiol
 • Gwerslyfr arbenigol ‘Fundamentals of Motor Vehicle Technology’ L1-3 (ISBN=978 1 4085 15181)
Lleoliad(au):
Tycoch
Gorseinon
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No