Technegau Arbenigwr Harddwch (Diploma L2)

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs blwyddyn hwn byddwch yn datblygu’ch sgiliau ymarferol a gweithio ar gleientiaid mewn amgylchedd salon masnachol. Mae meysydd astudio’n cynnwys:

  • Gofal cleientiaid a chyfathrebu
  • Iechyd a diogelwch a theori
  • Triniaethau dwylo
  • Triniaethau traed
  • Colur
  • Triniaethau blew amrant ac aeliau
  • Gofal croen wyneb
  • Technegau cwyro
  • Rhoi lliw haul.

Byddwch chi hefyd yn astudio llythrennedd, rhifedd, llythrennedd digidol a chyflogadwyedd.

Diweddarwyd Hydref 2021

Explore this location in 3D


Gofynion Mynediad

Gradd C mewn TGAU Mathemateg, Saesneg Iaith ac, yn ddelfrydol, Gwyddoniaeth neu gymhwyster Sgiliau Hanfodol Cymru cyfwerth mewn cyfathrebu a chymhwyso rhif. Bydd gofyn i chi gwblhau asesiad cychwynnol mewn llythrennedd a rhifedd a dod am gyfweliad.

Dull Addysgu’r Cwrs

Cewch eich asesu mewn amrywiaeth o ffyrdd gan gynnwys aseiniadau, arholiadau allanol, astudiaethau achos ac asesiad dosbarth parhaus.

Cyfleoedd Dilyniant

Triniaethau Therapi Harddwch, neu Driniaethau Sba a’r Corff (Diploma Lefel 3) neu Drin Gwallt (Diploma Lefel 2).
 
Cyflogaeth yn y diwydiant fel therapydd iau mewn salon proffesiynol neu hunangyflogaeth.

Gwybodaeth Ychwanegol

Anogir pob myfyriwr i ddod i sesiwn arweiniad. Ffoniwch 01792 284049 i drefnu.

Bydd disgwyl i fyfyrwyr wisgo iwnifform salon lawn ac esgidiau caeedig du gwastad. Bydd disgwyl i fyfyrwyr fynd ar wibdeithiau cysylltiedig â’r diwydiant am gost ychwanegol o £30 - £50.

Mae prynu cit yn hanfodol i astudio ar y cwrs hwn. 

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No