Dechrau Arni mewn Gwaith Coed

This course is available in Welsh

Trosolwg o’r Cwrs

Ar y cwrs hwn byddwch yn dysgu popeth am offer llaw gwaith coed a’u defnydd. Byddwch hefyd yn dysgu defnyddio offer gwaith coed mewn amgylchedd diogel.

Addysgir y cwrs hwn mewn gweithdy gyda sesiynau gwybodaeth ategol. Bydd gofyn i chi gynhyrchu tystiolaeth o gyflawniad i fodloni’r holl feini prawf asesu, trwy asesiad parhaus.

Gellir addysgu elfennau o’r cwrs drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ychwanegwyd Rhagfyr 2018

Gofynion Mynediad

Nid oes gofynion mynediad ffurfiol.

Dull Addysgu’r Cwrs

Mae modiwlau’n cynnwys:

 • Defgnyddio amrywiaeth o offer lalw
 • Rhagofalon y dylid eu cymryd wrth ddefnyddio’r offer
 • Cynnal a chadw amrywiaeth o offer llaw
 • Offer eraill a all fod yn ofynnol ar gyfer gwneud gwaith coed
 • Cynnal gwiriadau i sicrhau bod offer yn ddiogel i’w defnyddio
 • Defnyddio offer i sicrhau bod pren yn ei le yn iawn
 • Defnyddio dyfeisiau marcio ar bren
 • Cynnal gweithgareddau i ddefnyddio offer llaw 
 • Defnyddio offer gwarchod personol
 • Dilyn rhagofalon diogelwch 
 • Cadw’r man gwaith yn lân ac yn daclus
 • Glanhau a dychwelyd offer ar ôl eu defnyddio. 

Cyfleoedd Dilyniant

Dilyniant i lwybr crefft cysylltiedig.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd gofyn i chi wisgo esgidiau gwarchod ar gyfer yr holl sesiynau gweithdy.

Lleoliad(au):
Jubilee Court
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
Yes

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 17 Apr 2023 | Course Code: VA1676 EJC3 | Cost: £190

Level E3   Monday   5.30 - 8.30pm   10 weeks   Jubilee Court  

Enrol on this course Add to basketAdd to Basket ? BasketShow basket