Tystysgrif mewn Trin Gwallt

Trosolwg o’r Cwrs

Bydd y cwrs hwn yn eich helpu i ennill yr wybodaeth a’r hyder i ddarparu gwasanaethau lliwio a thorri pob dydd yn y salon. Mae’r unedau’n cynnwys:

  • Monitro a chynnal arferion iechyd a diogelwch yn y salon
  • Ymgynghoriad a chymorth ar gyfer gwasanaethau gwallt
  • Steilio a gwisgo gwallt gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau
  • Torri gwallt menywod i greu amrywiaeth o edrychiadau
  • Lliwio gwallt i greu amrywiaeth o edrychiadau
  • Hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau i gleientiaid.

Ychwanegwyd Gorffennaf 2021

Gofynion Mynediad

Profiad blaenorol a chymhwyster trin gwallt Lefel 2 sy’n cynnwys torri a lliwio gwallt.

Dull Addysgu’r Cwrs

Strwythur y Cymhwyster

Bydd y cwrs yn cynnwys gweithdy rhyngweithiol, ymarferol gydag arddangosiadau a chyfranogiad gan ddysgwyr.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i chi ddarparu offer a chyfarpar sylfaenol a dau ben ymarfer.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No

Detailed course information

Where and when can I study?

Start Date: Mon 19 Sep 2022 | Course Code: C3C137 PTA | Cost: £495

Level 3   Monday   4 - 9pm   34 weeks   Tycoch