VRQ Tystysgrif mewn Trin Gwallt Menywod

Trosolwg o’r Cwrs

Bwriedir y cwrs hwn i ddysgwyr sydd am ennill cymhwyster mewn trin gwallt ac nad oes ganddynt unrhyw brofiad blaenorol.

Byddwch yn datblygu sgiliau technegol mewn torri, lliwio a goleuo, steilio gwallt a siampŵio a chyflyru. Ochr yn ochr â’r rhain byddwch yn ennill sgiliau mewn pynciau cysylltiedig fel iechyd a diogelwch, ymgynghori a gweithio yn y diwydiant gwallt.

Ychwanegwyd Mehefin 2020

Gofynion Mynediad

Nid oes angen profiad blaenorol o drin gwallt ond bydd angen lefelau da o lythrennedd ar ddysgwyr a bydd angen cymhwyster ESOL Lefel 1 o leiaf ar ddysgwyr ESOL.

Dull Addysgu’r Cwrs

Bydd y cwrs yn cynnwys datblygu sgiliau ymarferol ar bennau ymarfer ac asesiadau wedi’u harsylwi ar geleintiaid. Yn ogystal, mae gwaith theori, profion ysgrifenedig a gwaith aseiniad.

Gwybodaeth Ychwanegol

Bydd rhaid i ddysgwyr brynu cit - cost i’w chadarnhau.
Disgwylir i ddysgwyr wisgo tiwnig neu wisgo mewn dillad du i gyd yn y salon.

Lleoliad(au):
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
Cwrs ar gael yn Gymraeg:
No
Diolch am eich diddordeb yn y cwrs hwn. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw ddosbarthiadau ar gael felly dewch yn ôl yn fuan i gael dyddiadau ac amserau eraill.