Skip to main content

Trin Gwallt Menywod Lefel 3 - Tystysgrif

Rhan-amser
Lefel 3
C&G
Broadway Hair and Beauty Centre, Tycoch
34 wythnos
Ffôn: 01792 284049 (Broadway)

Trosolwg

Yn ystod y cwrs hwn, byddwch yn datblygu sgiliau trin gwallt sylfaenol a gweithio ar gleientiaid a’ch modelau eich hun mewn amgylchedd salon masnachol. Mae meysydd astudio’n cynnwys: 

  • Monitro a chynnal iechyd a diogelwch yn y salon 
  • Ymgynghori a chymorth ar gyfer gwasanaethau trin gwallt 
  • Steilio a gwisgo gwallt gan ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau 
  • Torri gwallt menywod i greu amrywiaeth o edrychiadau 
  • Lliwio gwallt i greu amrywiaeth o edrychiadau 
  • Hyrwyddo a gwerthu cynhyrchion a gwasanaethau i gleientiaid.

Bydd asesiadau parhaus drwy gydol y flwyddyn academaidd gan gynnwys arsylwadau ymarferol ar gleientiaid a modelau yn y salon. Bydd profion ar-lein a gwaith aseiniad a ddefnyddir i asesu gwybodaeth theori ar gyfer pob uned.  

Gwybodaeth allweddol

  • Cymhwyster trin gwallt Lefel 2 sy’n cynnwys sgiliau trin gwallt menywod 
  • Amrywiaeth o raddau D neu uwch ar lefel TGAU, gan gynnwys, yn ddelfrydol, Saesneg Iaith a Mathemateg 
  • Bydd angen cymhwyster ESOL Lefel 1 ar yr ymgeiswyr nad yw’r Saesneg yn iaith gyntaf iddynt 
  • Bydd angen i ddysgwyr fod yn uchel eu cymhelliant ac yn frwdfrydig â sgiliau cyfathrebu da a’r gallu i weithio mewn tîm. 

Byddwch yn dod i’r Coleg am 1 noson yr wythnos 4-9 pm.  

Bydd y rhan fwyaf o’ch amser yn cael ei dreulio yn y salonau masnachol gan ddatblygu sgiliau ymarferol a gweithio ar gleientiaid neu eich modelau eich hunain. Yn ogystal, bydd gwersi yn yr ystafell ddosbarth ar gyfer gwybodaeth theori.. 

Gall dysgwyr symud ymlaen i fyd diwydiant neu gofrestru ar gyrsiau cysylltiedig eraill fel Barbro Lefel 2

Gall dysgwyr symud ymlaen i fyd diwydiant neu gofrestru ar gyrsiau cysylltiedig eraill fel Barbro Lefel 2.
Off