results

Canlyniadau Safon Uwch a galwedigaethol L3 Coleg Gŵyr Abertawe 2023

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu set gadarn o ganlyniadau Safon Uwch a galwedigaethol Lefel 3 eto yn 2023. 

Y gyfradd basio gyffredinol eleni ar gyfer Safon Uwch yw 98%, gyda 1391 o gofrestriadau arholiadau ar wahân. Roedd 35% o’r graddau hyn yn A*-A, 60% yn A*-B ac 82% yn A*-C. 

Cyfradd pasio gyffredinol Safon UG yw 95%, gyda 74% o’r graddau hynny yn raddau A-C a 53% yn raddau A-B. Roedd 2119 o gofrestriadau arholiadau ar wahân ar gyfer Safon UG. 

Category

A Level and GCSE

Neges gan y Pennaeth Mark Jones ynghylch: Canlyniadau BTEC

Mae llawer o ddryswch ar hyn o bryd mewn perthynas â chanlyniadau arholiadau, ac yn fwyaf diweddar canlyniadau BTEC.

Felly hoffwn fachu ar y cyfle hwn i dawelu meddwl ein holl ddarpar fyfyrwyr bod eu lle yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn ddiogel.

Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais i ymuno â ni ym mis Medi, mae’n bwysig iawn eich bod yn cadw’ch apwyntiad cofrestru, beth bynnag fo’ch graddau. Mae gennym dîm o staff ymroddedig wrth gefn i’ch helpu a’ch cynghori ar Raddau a Aseswyd gan y Ganolfan, canlyniadau TGAU a graddau a ragwelir ac ati.

Gwybodaeth bwysig am gasglu tystysgrifau (BTEC, City & Guilds ac ati)

TYSTYSGRIFAU: BTEC / CITY & GUILDS / EAL / VTCT / CACHE / NCFE / IFS

Bydd tystysgrifau nifer o gyrff dyfarnu ar gael cyn bo hir i’w casglu o’r coleg (gweler diwedd yr hysbysiad hwn i gael manylion penodol). Bydd cerdyn yn cael ei bostio atoch sy’n rhoi manylion yr amserau casglu ac yn eich hysbysu o’r prosesau casglu. Bydd y cardiau yn darllen fel a ganlyn:

**

Subscribe to results