Skip to main content

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn rocio unwaith eto

Mae dwy flynedd o gyfyngiadau Covid wedi cael effaith enfawr ar y diwydiant cerddoriaeth. Gyda pherfformiadau’n cael eu gwahardd neu eu cyfyngu’n drwm, bu’n gyfnod anodd i ddarpar gerddorion ifanc. Fe wnaeth myfyrwyr Perfformio Cerdd yng Ngholeg Gŵyr Abertawe addasu orau ag y gallent, ond oherwydd ffrydiau byw drysau-caeedig a chynulleidfaoedd sy’n cadw pellter cymdeithasol nid yw’r awyrgylch wedi bod yr un fath.

Newidiodd hyn i gyd ar Ddydd San Ffolant pan aeth y dysgwyr i’r Bunkhouse yn Abertawe ar gyfer noson o gerddoriaeth.

Undeb Myfyrwyr newydd sbon i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe Undeb Myfyrwyr newydd sbon a Laimis Lisauskas, llywydd amser llawn (sabothol) newydd yr Undeb Myfyrwyr, fydd yn sicrhau bod y sefydliad yn rhedeg yn esmwyth.

Bydd Laimis, a oedd yn fyfyriwr peirianneg yn y Coleg cyn dechrau ei rôl newydd, yn gweithio ar draws yr holl gampysau a chynrychioli holl fyfyrwyr y Coleg. Bydd yn arwain digwyddiadau a mentrau ac yn sicrhau bod uwch reolwyr yn clywed barn myfyrwyr.

Coleg yn lansio HE+ ac Academi Seren ar gyfer 2019

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi croesawu dros 400 o ddysgwyr i Gampws Gorseinon ar gyfer lansio rhaglen HE+ ac Academi Seren 2019/20.

Coleg Gŵyr Abertawe, ar wahoddiad, ac ar y cyd â Phrifysgol Caergrawnt, yw’r prif sefydliad o fewn Consortiwm HE+ Abertawe, sy’n gweithio gyda’r saith ysgol wladol chweched dosbarth yn Ninas a Sir Abertawe.

Yn ystod y lansiad eleni, roedd myfyrwyr o’r Coleg a’r ysgolion wedi gwrando ar anerchiad croeso gan Fiona Beresford, Cydlynydd HE+ a Seren Abertawe, a Dr Jonathan Padley, Cymrawd a Thiwtor Derbyn yng Ngholeg Churchill, Caergrawnt.

Pum llwybr gyrfa y gallech eu harchwilio yma yn Abertawe

I gannoedd o fyfyrwyr ar draws Abertawe, mae’r amser wedi dod i wneud penderfyniadau am yr hyn sy’n digwydd nesaf ar eu taith addysgol, p’un a yw’n goleg neu’n chweched dosbarth, yn brentisiaeth neu’n mynd yn syth i’r gweithle. Mae pob opsiwn addysg a hyfforddiant yn cynnig cyfle i bobl ifanc ennill sgiliau newydd a chreu llwybr gyrfa cyffrous a gwerth chweil. Yma i edrych ar rai o’r cyfleoedd gyrfa hynny sydd ar gael i fyfyrwyr ledled y ddinas mae Mark Jones, Pennaeth Coleg Gŵyr Abertawe.

Myfyriwr Safon Uwch yn mynd i Brifysgol yn America

Ymhlith y 1000+ o fyfyrwyr sydd ar fin symud ymlaen i addysg uwch o Goleg Gŵyr Abertawe mae Elli Rees, sydd wedi cael lle mewn prifysgol nodedig yn America.

Aeth Elli i Ysgol Gyfun y Strade cyn astudio cyrsiau Safon Uwch mewn Mathemateg, Saesneg Llenyddiaeth, Llywodraeth a Gwleidyddiaeth ar Gampws Gorseinon, a bydd hi nawr yn astudio ar gyfer gradd y Celfyddydau Breiniol yn St John’s College yn Annapolis, Maryland.

Canlyniadau Arholiadau Coleg Gŵyr Abertawe 2019

Mae myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe yn dathlu cyfradd basio Safon Uwch gyffredinol o 99%, gyda 1205 o geisiadau arholiad ar wahân.

O’r rhain, roedd 35% yn raddau A*-A, roedd 61% yn raddau A*-B ac roedd 82% yn raddau A*-C.

Roedd y gyfradd basio gyffredinol ar gyfer Safon UG yn 92%, gyda 67% ohonynt yn raddau A - C a 44% A - B. Roedd 2447 o geisiadau arholiad ar wahân ar gyfer UG.