sketty hall

Gwaith ailddatblygu Plas Sgeti yn parhau

Mae’r gwaith o drawsnewid Plas Sgeti yn Ysgol Fusnes go iawn yn mynd rhagddo’n dda.

Er bod Coleg Gŵyr Abertawe yn parhau i fod ar gau ar gyfer dysgu ac addysgu wyneb yn wyneb, mae’r adran Ystadau wedi bod yn brysur y tu ôl i’r llenni yn sicrhau bod gwaith ailwampio’r adeilad rhestredig Gradd II yn parhau.

Mae’r rhan fwyaf o’r trydanwaith newydd bellach wedi’i osod, ac mae gwaith peintio ac addurno yn digwydd ar draws y llawr gwaelod.

Redevelopment of Sketty Hall continues

Work to transform Sketty Hall into a fully-fledged Business School is progressing well.

While Gower College Swansea remains closed for face-to-face teaching and learning, its Estates department has been busy behind the scenes ensuring that the refurbishment of the Grade II listed building continues.

Most of the new electrics have now been installed, and painting and decorating work is taking place across the ground floor.

Adeilad hanesyddol Plas Sgeti i elwa ar gynlluniau adnewyddu newydd sbon

Mae Plas Sgeti Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cael ei hadnewyddu o dan gynlluniau datblygu arfaethedig newydd.

Bydd yr adeilad rhestredig Gradd II, sydd wedi’i leoli ar diroedd hardd ger Parc Singleton, yn cael ei ail-leoli fel Ysgol Fusnes, yn gartref i amrywiaeth eang o gyrsiau proffesiynol yn ogystal â chymwysterau lefel uwch a phrentisiaethau gradd.

Blue plaque unveiled at Sketty Hall

The man who oversaw the creation of the world-renowned Cambrian Pottery has been honoured with a blue plaque at Sketty Hall, the Swansea landmark he once owned.

The blue plaque was unveiled in honour of Lewis Weston Dillwyn, also an eminent botanist, on 2 July.

Dillwyn was born in 1778. His father, a Pennsylvanian Quaker, returned to Britain the year before during Philadelphia’s worst period in the American War of Independence. He was a vociferous anti-slavery campaigner and toured England and South Wales in his work for the Anti-Slavery Committee.

Prom Fayre - 1st February 2015

In association with The Wave and Swansea Sound, and sponsored by Gower College Swansea, Sketty Hall is proud to host a fabulous Prom Fayre on Sunday 1st February.

The event will cater for all your prom party needs and features exclusive fashion shows (at 12pm and 2pm) with dresses from Stardust Boutique.

Open from 11am.

Tudalennau

Subscribe to RSS - sketty hall