Worldskills

Rhagbrawf rhanbarthol yn rhoi myfyrwyr ar brawf

Mae myfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe wedi cymryd rhan mewn rhagbrawf rhanbarthol WorldSkills y DU ar Gampws Tycoch.

Roedd y rhagbrawf rhanbarthol, sy’n rhan o fframwaith cystadleuaeth WorldSkills ac a drefnwyd mewn partneriaeth â SEMTA, yn cynnwys tri gweithgaredd ymarferol – adeiladu electronig, prawf a mesur, canfod namau – a phrawf theori.

Bydd y myfyrwyr gorau o’r digwyddiad hwn yn mynd ymlaen i’r cam nesaf yn y gystadleuaeth, a’r nod yn y pen draw fydd cael eu dewis i gynrychioli Cymru a’r DU yn rhyngwladol.

Category

Electronic Engineering

Regional heat puts students to the test

Electronic Engineering students from Gower College Swansea have taken part in a WorldSkills UK regional heat at the Tycoch Campus.

The regional heat, part of the WorldSkills competition framework and organised in partnership with SEMTA, comprised three practical activities - electronic construction, test and measurement, fault finding – and a theory test.

The top students from this event will go forward to the next stage in the competition, with the ultimate goal being selection to represent Wales and the UK on the global stage.

Category

Electronic Engineering

Myfyrwyr CGA yn ennill gwobrau Aur, Arian ac Efydd yn WorldSkills!

Roedd myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe wedi perfformio’n eithriadol o dda yn Rowndiau Terfynol Cenedlaethol UK LIVE WorldSkills yn NEC Birmingham yn ddiweddar.

Enillodd y myfyriwr Peirianneg Electronig Jamie Skyrme Fedal Aur yn y categori Electroneg Ddiwydiannol ar ôl ymgymryd â set heriol o dasgau cystadlu gan gynnwys canfod namau, dylunio electronig, rhaglennu a phrototeipio.

Category

Catering and Hospitality Electronic Engineering

GCS students take Gold, Silver and Bronze at WorldSkills!

Gower College Swansea students performed exceptionally well at the recent WorldSkills UK LIVE National Finals at Birmingham’s NEC.

Electronic Engineering student Jamie Skyrme took home a Gold Medal in the Industrial Electronics category after undertaking a challenging set of competition tasks including fault finding, electronic design, programming and prototyping.

Category

Catering and Hospitality Electronic Engineering

Myfyrwyr Peirianneg Electronig yn mynd i'r gystadleuaeth sgiliau

Bydd prentisiaid a dysgwyr gorau'r DU yn cystadlu am wobr aur yn Rowndiau Terfynol Worldskills UK LIVE ar 15-17 Tachwedd.

Yn eu plith bydd dau o fyfyrwyr Peirianneg Electronig o Goleg Gŵyr Abertawe - Matthew Belton a Jamie Skyrme.

Byddant yn mynd i’r digwyddiad yn NEC Birmingham i wneud set heriol o dasgau cystadleuaeth gan gynnwys canfod namau, dylunio electronig, rhaglennu a phrototeipio.

Category

Electronic Engineering

Electronic Engineering students head to skills competiton

The UK’s top apprentices and learners will be going for gold at the WorldSkills UK LIVE National Finals on 15-17 November.

Among them will be two Electronic Engineering students from Gower College Swansea - Matthew Belton and Jamie Skyrme.

They will attend the event at the Birmingham NEC and undertake a challenging set of competition tasks including fault finding, electronic design, programming and prototyping.

Category

Electronic Engineering

Prentis Coleg Gŵyr Abertawe ar ei ffordd i Rwsia

Prentis o Goleg Gŵyr Abertawe yw'r myfyriwr cyntaf o Gymru i gael ei gynnwys yn nhîm Worldskills y DU yn y sector Electroneg Ddiwydiannol.

Bydd James Williams, sy'n gweithio yn Haven Automation yn Fforestfach, yn cael dwy flynedd o hyfforddiant arbenigol dwys a allai ei gymryd yr holl ffordd i Rownd Derfynol y Byd Worldskills yn Kazan, Rwsia, yn 2019.

Category

Digital Skills

GCS apprentice has Russia in his sights

An apprentice from Gower College Swansea has become the first Welsh student to make the Worldskills UK Squad in the sector of Industrial Electronics.

James Williams, who works at Haven Automation in Fforestfach, will now undergo two years of intensive specialist training which could take him all the way to the Worldskills World Finals in Kazan, Russia, in 2019.

Category

Electronic Engineering

College hosts Worldskills Industrial Electronics regional heat

A group of Digital Technology students from Gower College Swansea have competed in a WorldSkills competition, held at the Tycoch campus in association with Semta and Premier EDA Solutions.

It was an intensive day with four main parts to the competition: a soldering/construction exercise; a theory paper; a prototype challenge using a breadboard and a software programming test.

The winners were named as Kieran Belton (Gold), Cody Wilks (Silver) and Ryan Thomas (Bronze).

Category

Electronic Engineering

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn cipio Aur ac Arian!

Mae dau fyfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yn y Sioe Sgiliau Find a Future a gynhaliwyd yn ddiweddar yn yr NEC yn Birmingham.

Enillodd y fyfyrwraig Astudiaethau Dysgu Annibynnol Kayleigh Lewis fedal Aur yn y gystadleuaeth ‘Sgiliau Coginio Cynhwysol', lle roedd gofyn iddi baratoi a chyflwyno brechdanau wedi'u llenwi yn steil rapiau a bara fflat gan arddangos y sgiliau paratoi, hylendid a diogelwch cywir trwy'r holl waith.

Category

Catering and Hospitality Independent Living

Tudalennau

Subscribe to RSS - Worldskills