Worldskills

Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill dwy fedal WorldSkills UK!

Ym mis Tachwedd, daeth dros 500 o’r myfyrwyr a’r prentisiaid gorau o bob rhan o’r DU at ei gilydd am oriau o gystadlu dwys, ar ôl ennill yn Rownd Derfynol WorldSkills UK.

Mae WorldSkills yn fudiad byd-eang o dros 80 o wledydd sy’n cefnogi pobl ifanc drwy hyfforddiant seiliedig ar gystadlaethau. Yn Rownd Derfynol y DU cystadlodd pobl ifanc mewn 62 o ddisgyblaethau o Gelf Gemau Digidol 3D i Dechnegydd Labordy, a chafodd y medalwyr eu cyhoeddi yn ystod diwgyddiad dathlu ar-lein ddydd Gwener 25 Tachwedd.

Category: 
Catering and Hospitality
Electronic Engineering
Independent Living

Two WorldSkills UK medal wins for Gower College Swansea!

Over 500 of the best students and apprentices from all over the UK came together for hours of intense competition in November, to be crowned as WorldSkills UK National Final winners.

WorldSkills is a global movement of over 80 countries which supports young people across the world via competition-based training. The UK National Final saw young people compete in 62 disciplines from 3D Digital Game Art to Laboratory Technician, and medalists were announced during an online celebration event on Friday 25 November.

Category: 
Catering and Hospitality
Electronic Engineering
Independent Living

Seven Gower College Swansea learners set to compete at the WorldSkills UK National Finals

An impressive 130 Welsh competitors have been announced as finalists for the WorldSkills UK National Finals taking place this November, seven of which are from Gower College Swansea!

The announcement follows a series of regional competitions that took place across England, Scotland, Wales and Northern Ireland, hosting a string of talented young people. 

The finalists from Gower College Swansea are:

Foundation Skills: Restaurant Services

  • Leon Dyddiad
  • Cai Groom
  • Llywelyn Bowmer 

Graphic Design

Category: 
Arts, Crafts and Photography
Catering and Hospitality
Electronic Engineering
Independent Living

Saith o ddysgwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol Worldskills UK

Mae 130 o gystadleuwyr o Gymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK a fydd yn cael ei cynnal fis Tachwedd, ac mae saith o'r rhain o Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn cyfres o gystadlaethau rhanbarthol a gynhaliwyd ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda chriw o bobl ifanc dalentog.

Y dysgwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yw:

Sgiliau Sylfaenol: Gwasanaethau Bwyty

  • Leon Dyddiad
  • Cai Groom
  • Llywelyn Bowmer 

Dylunio Graffeg

Category: 
Arts, Crafts and Photography
Catering and Hospitality
Electronic Engineering
Independent Living

Gower College Swansea student fast-tracked to Lyon!

Gower College Swansea student, Scott Tavner, has been entered straight into the WorldSkills Lyon squad after his outstanding performance in the WorldSkills UK 2021 National Finals.

WorldSkills is a global movement of over 80 countries, which supports young people across the world via competitions-based training, assessment, and benchmarking. The WorldSkills competitions are known by many as the ‘skills Olympics’, with competitors being trained to develop their personal and employability skills, as well as technical.

Category: 
Electronic Engineering

Tudalennau

Subscribe to Worldskills