Worldskills

Seven Gower College Swansea learners set to compete at the WorldSkills UK National Finals

An impressive 130 Welsh competitors have been announced as finalists for the WorldSkills UK National Finals taking place this November, and seven of these are from Gower College Swansea.

The announcement follows a series of regional competitions that took place across England, Scotland, Wales and Northern Ireland, hosting a string of talented young people. 

The finalists from Gower College Swansea are:

Foundation Skills: Restaurant Services

Category

Arts, Crafts and Photography Catering and Hospitality Electronic Engineering Independent Living

Saith o ddysgwyr Coleg Gŵyr Abertawe ar fin cystadlu yn Rownd Derfynol Genedlaethol Worldskills UK

Mae 130 o gystadleuwyr o Gymru wedi cyrraedd rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK a fydd yn cael ei cynnal fis Tachwedd, ac mae saith o'r rhain o Goleg Gŵyr Abertawe.

Mae’r cyhoeddiad yn dilyn cyfres o gystadlaethau rhanbarthol a gynhaliwyd ledled Cymru, Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, gyda chriw o bobl ifanc dalentog.

Y dysgwyr o Goleg Gŵyr Abertawe yw:

Sgiliau Sylfaenol: Gwasanaethau Bwyty

  • Leon Dyddiad
  • Cai Groom
  • Llywelyn Bowmer 

Dylunio Graffeg

Category

Arts, Crafts and Photography Catering and Hospitality Electronic Engineering Independent Living

Gower College Swansea student fast-tracked to Lyon!

Gower College Swansea student, Scott Tavner, has been entered straight into the WorldSkills Lyon squad after his outstanding performance in the WorldSkills UK 2021 National Finals.

WorldSkills is a global movement of over 80 countries, which supports young people across the world via competitions-based training, assessment, and benchmarking. The WorldSkills competitions are known by many as the ‘skills Olympics’, with competitors being trained to develop their personal and employability skills, as well as technical.

Category

Electronic Engineering

Arddangos sgiliau o’r radd flaenaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn ymuno â WorldSkills UK i arddangos sgiliau o’r radd flaenaf.

Roedd myfyrwyr yng Ngholeg Gŵyr Abertawe wedi dangos eu sgiliau peirianneg electronig o’r radd flaenaf mewn digwyddiad hyfforddiant rhithwir gyda myfyrwyr o bob rhan o Tsieina. 

Y digwyddiad oedd y cyntaf o’i fath i gael ei gynnal yng Nghymru, ac fe’i trefnwyd gan WorldSkills UK, yr elusen addysg a sgiliau, gan gefnogi ei raglen i gyfnewid arfer gorau mewn datblygu sgiliau gyda gwledydd ledled y byd.

Category

Electronic Engineering

A demonstration of world-class skills

Gower College Swansea joins forces with WorldSkills UK to demonstrate world-class skills.

Students at Gower College Swansea demonstrated their world-class electronic engineering skills when they took part in a virtual training event with students from across China. 

The event was the first of its kind to be held in Wales, and was organised by WorldSkills UK, the education and skills charity, supporting its programme to exchange best practice in skills development with countries around the world.

Category

Electronic Engineering International

Tudalennau

Subscribe to Worldskills