apprenticeship

Welsh businesses urged to re-think recruitment strategies amid workforce crisis

With Apprenticeship Week Wales underway (Feb 7-13), Welsh businesses are being urged to rethink existing recruitment strategies to best manage future workforces.

Mark Jones, Principal of Gower College Swansea and Vaughan Gething, the Minister for the Economy, are asking Welsh businesses to consider recruiting apprentices in a bid to fill vacancies.

Gower College Swansea student becomes Welsh language Apprenticeship Ambassador

A Gower College Swansea apprenticeship student, Ryan Williams, has been chosen as one of 12 apprenticeship ambassadors to inspire others to use their Welsh language skills at their apprenticeship workplaces. 

The National Training Federation Wales (NTfW) and Coleg Cymraeg Cenedlaethol Ambassadors represent a variety of occupational sectors, including Welsh Government’s priority sectors for Welsh and bilingual apprenticeships – health and social care, early years, construction and agriculture. 

Category

Health and Childcare

Myfyriwr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill statws Llysgennad Prentisiaethau Cymraeg

Mae un o brentisiaid Coleg Gŵyr Abertawe, Ryan Williams, wedi cael ei ddewis i fod yn un o 12 llysgennad sy’n ysbrydoli eraill i ddefnyddio eu sgiliau Cymraeg yn eu gweithleoedd prentisiaeth.

Mae llysgenhadon Coleg Cymraeg Cenedlaethol a’r Ffederasiwn Hyfforddiant Cenedlaethol Cymru yn cynrychioli amrywiaeth eang o sectorau galwedigaethol, gan gynnwys sectorau blaenoriaeth Llywodraeth Cymru ar gyfer prentisiaethau Cymraeg a dwyieithog - iechyd a gofal cymdeithasol, blynyddoedd cynnar, adeiladu ac amaethyddiaeth.

Category

Health and Childcare

Gower College Swansea becomes first educational partner of The UK Fashion & Textile Association in Wales

The first fashion and textile apprentices in Wales successfully qualified at Gower College Swansea last year, with more set to follow this year. The College is the only pan-Wales, Welsh Government approved provider for Fashion and Textiles Apprenticeships levels 2-4, and has recently become the first educational partner of the UK Fashion & Textile Association (UKFT) in Wales.

Category

Arts, Crafts and Photography
Subscribe to apprenticeship