GCS Training

Blas rygbi ar ginio cyntaf y Pennaeth

Yn ystod y cyfnod yn arwain at Bencampwriaeth y Chwe Gwlad Guinness 2020, roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi gwahodd grŵp o arweinwyr busnes lleol i ginio ecsgliwsif  yng nghwmni’r cyn chwaraewr rygbi rhyngwladol Stuart Davies a’r gwestai arbennig James Hook.

Ymhlith y rhai fu’n bresennol roedd Alan Brayley o AB Glass a Chlwb Busnes Bae Abertawe, Sarah Davies o Gyfreithwyr JCP, Martin Morgan o Westy Morgans, Alun Williams o Gymdeithas Adeiladu Abertawe a Terry Edwards o John Weaver Contractors.

Inaugural Principal’s lunch has a rugby flavour

In the run up to the 2020 Guinness Six Nations Championship, Gower College Swansea invited a group of local business leaders to an exclusive lunch hosted by former rugby international Stuart Davies and special guest James Hook.

Among the attendees were Alan Brayley of AB Glass and Swansea Bay Business Club, Sarah Davies of JCP Solicitors, Martin Morgan of Morgans Hotel, Alun Williams of Swansea Building Society and Terry Edwards of John Weaver Contractors.

Coleg yn gwella ffocws datblygu cyflogwyr trwy benodi cyn Brif Swyddog Gweithredol Rygbi’r Dreigiau, Stuart Davies

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi penodi Stuart Davies fel ei Ymgynghorydd Datblygu Busnes newydd.

Cafodd Stuart ei fagu o fewn tafliad carreg i ystad Hill House y Coleg yn Nhycoch a threuliodd 14 o flynyddoedd yn chwarae rygbi ar y safon uchaf, gan gynrychioli Abertawe a Chymru yn rheolaidd. Ar ôl ei ddyddiau’n chwarae rygbi, casglodd Stuart ddyfnder helaeth o wybodaeth ar draws ystod eang o sectorau ac arbenigeddau busnes.

College enhances employer development focus with appointment of former Dragons Rugby CEO, Stuart Davies

Gower College Swansea has announced Stuart Davies as its new Business Development Consultant.

Having grown up only a stone’s throw away from the College’s Hill House estate in Tycoch, Stuart spent 14 years at the highest level of rugby, as a regular for both Swansea RFC and Wales, before amassing an extensive depth of knowledge across a wide range of sectors and specialisms within business.

Stuart has previously been responsible for multi-million pound budgets and sizeable tender processes, as well as specialising in strategic/business planning and risk management.

Coleg yn ennill statws Aur NEBOSH

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi ennill statws Partner Dysgu Aur NEBOSH - sêl bendith swyddogol am addysgu cyrsiau iechyd a diogelwch.

Ar hyn o bryd, trwy ei ddarpariaeth Hyfforddiant GCS a leolir yn Llys Jiwbilî, Fforestfach, mae’r Coleg yn cyflwyno pedwar cwrs NEBOSH achrededig - Tystysgrif Gyffredinol mewn Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol, Tystysgrif Lefel 3 mewn Diogelwch Tân a Rheoli Risg, Tystysgrif Genedlaethol mewn Rheolaeth Amgylcheddol, a Thystysgrif Genedlaethol mewn Adeiladu ac Iechyd a Diogelwch Galwedigaethol (NCC1 a 2).

Category

Health and Safety

College awarded NEBOSH Gold status

Gower College Swansea has been awarded Gold NEBOSH Learning Partner status – an official seal of approval for its delivery of health and safety courses.

The College currently delivers four accredited NEBOSH courses – the General Certificate in Occupational Safety and Health, the Level 3 Certificate in Fire Safety and Risk Management, the National Certificate in Environmental Management, and the National Construction Certificate in Occupational Health and Safety (NCC1 and 2) -  via its GCS Training provision based at Jubilee Court, Fforestfach.

Category

Health and Safety

Employer event to focus on Swansea Bay City Deal and apprenticeships

Gower College Swansea is set to host a showcase business breakfast event where employers can find out more about the impact of the Swansea Bay City Deal.

The event, which coincides with Apprenticeship Week Wales 2018, will take place at the Liberty Stadium on 8 March.

The Swansea Bay City Deal is a £1.3bn investment secured by the Swansea Bay City Region for 11 major projects across Pembrokeshire, Carmarthenshire, Swansea and Neath Port Talbot. The City Deal includes funding from the UK and Welsh Governments, the public sector and the private sector.

Category

Other

Tudalennau

Subscribe to RSS - GCS Training