skills competition wales

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Llongyfarchiadau i Pariyah, band sy’n cynnwys Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell ac Eleri Van Block yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd; Leah Jones yn y gystadleuaeth Marchnata Gweledol a Wiktoria Nebka yn y gystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Media medal haul for Gower College Swansea

Seven Gower College Swansea students have medalled in the Media and Creative category of Skills Competition Wales.

Congratulations to Pariyah, a band consisting of Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell and Eleri Van Block in the Popular Music competition; Leah Jones in the Visual Merchandising competition and Wiktoria Nebka in the Fashion Design and Technology competition.

Category

Arts, Crafts and Photography Music, Media and Performance

Students prepare for Forensics skills competition

Two Applied Science students from Gower College Swansea are preparing for a regional competition that will put their powers of forensic investigation to the test.

Erin Doek and Leon Harris, who are studying the BTEC Level 3 course at the Tycoch Campus, are the first students from the College to participate in the SkillsCompetitionWales Forensic Science event, which takes place at Coleg Gwent on 31 January.

On the day, Erin and Leon will be up against four other teams faced with a realistic crime scenario to analyse and investigate.

Category

A Level and GCSE Maths, Science and Social Sciences

Crème de la Crème

Congratulations to Charlotte Robinson, Level 3 Hospitality and Catering student, who was awarded Gold in the WelshSkills final of the Advanced Patisserie and Confectionery competition recently held at Coleg Llandrillo.

Competing against eight candidates, in just two and a half hours Charlotte was required to create four portions of a plated dessert (to include three separate components) and a tempered chocolate garnish.

Category

Catering and Hospitality

Hat trick for GCS students at Worldskills competition

Gower College Swansea students took the top three places at the recent Worldskills Industrial Electronics regional heat at the Tycoch campus.

In first place was Stefano Amoruso, followed by Matthew Sutch and Niko Leuchtenberg.

The students' results will now be scored against the other regions (including England and Ireland) and, if they make the top 12 in the country, they will represent Wales and the UK in the NEC national finals in November. 

Photos: Chris Costello

Category

Electronic Engineering

Y Coleg yn cynnal rowndiau terfynol rhanbarthol Peirianneg Fecanyddol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe newydd gynnal rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar gyfer Peirianneg Fecanyddol (CAD).

Daeth myfyrwyr o bob cwr o Gymru i gampws Gorseinon ar 17 Mawrth, lle y cawson nhw dasgau ymarferol i'w cwblhau o dan lygad barcut panel o feirniaid o fyd addysg a diwydiant.

Roedd y gystadleuaeth wedi profi rhai o'r sgiliau sy'n hanfodol i fod yn ddylunydd CAD gan gynnwys modelu 3D, cynhyrchu cydosodiadau, cymhwyso defnyddiau a chreu lluniadau technegol 2D. Cafodd y myfyrwyr eu profi ar eu sgiliau TGCh, rhifedd a datrys problemau hefyd.

Category

Engineering

Coleg yn croesawu cymal rhanbarthol Trin Gwallt Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Yn ddiweddar cynhaliwyd rownd derfynol ranbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Torri a Lliwio Uwch (trin gwallt) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Roedd cynllunwyr gwallt ar draws De Cymru wedi ymgynnull yng Nghanolfan Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway i ddangos eu doniau gan ddefnyddio’r siswrn a’r chwistrell.

Ymhlith y panel o feirniaid oedd gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant gan gynnwys Mike Morgan Swinhoe o M’s International, Lara Johnson, Vicky Jones o Unique Hair Design a’r cyfarwyddwr salon a’r cyn-fyfyriwr Casey Coleman.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

College hosts Skills Competition Wales regional heat for Hairdressing

Gower College Swansea recently hosted a regional final of the Skills Competition Wales in Advanced Cut and Colour (hairdressing).

Stylists from across South Wales gathered at the Broadway Hair, Beauty and Holistic Centre to demonstrate their talent with the scissors and spray.

The panel of judges included industry professionals Mike Morgan Swinhoe from M’s International, Lara Johnson, Vicky Jones from Unique Hair Design and salon director and ex-student Casey Coleman.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Coleg yn croesawu cymal rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Yn ddiweddar roedd Coleg Gŵyr Abertawe wrthi’n paratoi i groesawu cymal rhanbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar gyfer Technoleg Moduron.

Roedd wyth myfyriwr o bob rhan o Dde Cymru wedi ymgasglu ar gampws Gorseinon ar 31 Ionawr, lle bu’n rhaid iddynt gwblhau pedair tasg ymarferol 30 munud o dan lygad barcud panel o feirniaid o fyd addysg a byd diwydiant.

Category

Motor Vehicle

Tudalennau

Subscribe to RSS - skills competition wales