Skip to main content

Myfyrwyr Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill llu o fedalau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl i fyfyrwyr ennill cyfanswm o 30 medal yn dilyn y rownd ddiweddaraf o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Gwahoddwyd y dysgwyr i ‘barti gwylio’ arbennig ar Gampws Tycoch ar 9 Mawrth i ddathlu wrth i’r canlyniadau gael eu cyhoeddi.

Enillwyr medalau Aur:
Orlagh Cronin – Colur Creadigol
Tarran Spooner – Electroneg Ddiwydiannol
Lauren Maddick – Gofal Plant
Kaitlin Curtis  - Marchnata Gweledol

Myfyrwyr coleg yn ennill llu o fedalau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn dathlu ar ôl cipio 20 medal yn y gyfres ddiweddar o ddigwyddiadau Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Nod Cystadleuaeth Sgiliau Cymru yw codi proffil sgiliau yng Nghymru. Mae’n cynnig cyfle i fyfyrwyr, hyfforddeion a phrentisiaid herio, meincnodi a chodi eu sgiliau drwy gymryd rhan mewn cystadlaethau ar draws amrywiaeth o sectorau.

Mae’r cystadlaethau yn rhoi cyfle i ddysgwyr galwediagethol arddangos eu sgiliau a chael cydnabyddiaeth amdanynt yn y sector o’u dewis a symud ymlaen i gystadlaethau cenedlaethol a rhyngwladol.

Medalau’r cyfryngau i Goleg Gŵyr Abertawe

Mae saith myfyriwr o Goleg Gŵyr Abertawe wedi ennill medalau yng nghategori y Cyfryngau a Chreadigol  Cystadleuaeth Sgiliau Cymru.

Llongyfarchiadau i Pariyah, band sy’n cynnwys Jasmin Eagles, Dylan Hodges, Alexa Jones-Young, Matthew Thirwell ac Eleri Van Block yn y gystadleuaeth Cerddoriaeth Boblogaidd; Leah Jones yn y gystadleuaeth Marchnata Gweledol a Wiktoria Nebka yn y gystadleuaeth Dylunio a Thechnoleg Ffasiwn.

Myfyrwyr yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth sgiliau Gwaith Fforensig

Mae dau fyfyriwr Gwyddoniaeth Gymhwysol o Goleg Gŵyr Abertawe yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth ranbarthol a fydd yn rhoi eu galluoedd ymchwilio fforensig ar brawf.

Erin Doek a Leon Harris, sy’n astudio cwrs BTEC Lefel 3 ar Gampws Tycoch, yw’r myfyrwyr cyntaf o’r Coleg i gymryd rhan yn nigwyddiad Gwyddor Fforensig CystadleuaethSgiliauCymru, sy’n cael ei gynnal yng Ngholeg Gwent ar 31 Ionawr.

Ar y diwrnod, bydd Erin a Leon yn cystadlu yn erbyn pedwar tîm arall sydd â senario trosedd realistig i’w dadansoddi ac i ymchwilio iddi.

Y Coleg yn cynnal rowndiau terfynol rhanbarthol Peirianneg Fecanyddol

Mae Coleg Gŵyr Abertawe newydd gynnal rownd derfynol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru ar gyfer Peirianneg Fecanyddol (CAD).

Daeth myfyrwyr o bob cwr o Gymru i gampws Gorseinon ar 17 Mawrth, lle y cawson nhw dasgau ymarferol i'w cwblhau o dan lygad barcut panel o feirniaid o fyd addysg a diwydiant.

Roedd y gystadleuaeth wedi profi rhai o'r sgiliau sy'n hanfodol i fod yn ddylunydd CAD gan gynnwys modelu 3D, cynhyrchu cydosodiadau, cymhwyso defnyddiau a chreu lluniadau technegol 2D. Cafodd y myfyrwyr eu profi ar eu sgiliau TGCh, rhifedd a datrys problemau hefyd.

Coleg yn croesawu cymal rhanbarthol Trin Gwallt Cystadleuaeth Sgiliau Cymru

Yn ddiweddar cynhaliwyd rownd derfynol ranbarthol Cystadleuaeth Sgiliau Cymru mewn Torri a Lliwio Uwch (trin gwallt) yng Ngholeg Gŵyr Abertawe.

Roedd cynllunwyr gwallt ar draws De Cymru wedi ymgynnull yng Nghanolfan Trin Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway i ddangos eu doniau gan ddefnyddio’r siswrn a’r chwistrell.

Ymhlith y panel o feirniaid oedd gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant gan gynnwys Mike Morgan Swinhoe o M’s International, Lara Johnson, Vicky Jones o Unique Hair Design a’r cyfarwyddwr salon a’r cyn-fyfyriwr Casey Coleman.