hair

Prentis trin gwallt yn mynd i Wythnos Ffasiwn Llundain

Mae prentis Trin Gwallt o Gorseinon wedi cael blas ar y ‘bywyd bras’ yn ystod Wythnos Ffasiwn Llundain, diolch i’w chysylltiadau â Choleg Gŵyr Abertawe.

Mae Lucy Britton, sy’n astudio tuag at NVQ Lefel 2 yng Nghanolfan Broadway y coleg, wedi bod yn gweithio’n amser llawn yn The Hair Lounge yn Fforestfach am y flwyddyn ddiwethaf. Mae perchennog y salon, Marc Isaac, hefyd yn cael ei gyflogi gan y coleg fel tiwtor / aseswr trin gwallt.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Hairdressing apprentice heads to London Fashion Week

A Hairdressing apprentice from Gorseinon got a taste of the ‘absolutely fabulous’ life at London Fashion Week, thanks to her links with Gower College Swansea.

Lucy Britton, who is studying towards a Level 2 NVQ at the college’s Broadway Centre, has worked full time at the Hair Lounge in Fforestfach for the past year. The owner of the salon, Marc Isaac, is also employed by the college as a tutor / assessor in hairdressing.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Llongyfarchiadau i Kaitlyn am lwyddiant Salon Cymru

Mae’r fyfyrwraig harddwch Kaitlyn Hole, sy’n astudio’r cwrs rhan-amser Tystysgrif mewn Colur Cosmetig yng Nghanolfan Broadway wedi dod yn ail yng nghystadleuaeth flynyddol Salon Cymru (categori Lefel 2 Colur).

"Dw i wrth fy modd gyda’r canlyniad ac yn falch dros Kaitlyn," dywedodd y darlithydd Cathy Mitchell. "Roedd yr holl fyfyrwyr a gymerodd ran yn y gystadleuaeth yn wych – o ran eu gwaith caled cyn y digwyddiad a’r gwaith ardderchog a wnaethon nhw ar y diwrnod."

Diolch i Hyfforddiant ISA am y llun.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Congrats to Kaitlyn for Salon Cymru success

Beauty student Kaitlyn Hole, who is studying the part time Certificate in Cosmetic Make Up course at the Broadway Centre, has taken second place at the annual Salon Cymru competition (Level 2 Make Up category.)

"I'm delighted with this result and really pleased for Kaitlyn," says lecturer Cathy Mitchell. "All the students who participated in the competition were amazing - both in terms of their hard work leading up to the event and the excellent standard of work they produced on the day."

Thanks to ISA Training for the photo.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Cardiff salon’s artistic director named VQ Learner of the Year runner up

The artistic director at Ocean Hairdressing in Cardiff was runner up at the VQ (Vocational Qualifications) Awards in Wales last week.

Casey Coleman, a former Gower College Swansea student, was one of six finalists in the running to become VQ Learner of the Year at the showpiece awards ceremony at St David’s Hotel, Cardiff. The award recognises learners who clearly demonstrate progression and excellence in vocational studies and have made considerable achievements in their field.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Hairdressing opens up a world of opportunities for artistic director Casey

Hairdressing is more than just a nine to five job as Casey Coleman - artistic director at Ocean Hairdressing in Cardiff and former Gower College Swansea student - will tell you.

Casey demonstrates how the industry is much more about creativity with the opportunity for careers not only in salons, but within fashion styling and design, television and films. After working briefly in a salon, he went on to work in a call centre before returning to full time education at Gower College Swansea where his passion for hairdressing began.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Digwyddiad gwallt a harddwch yn ysbrydoli gweithwyr proffesiynol y diwydiant

Yn ddiweddar roedd Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal noson i ddathlu ac ysbrydoli talent Cymru ar draws y sector trin gwallt a harddwch.

Roedd staff, myfyrwyr a gweithwyr proffesiynol lleol o’r byd diwydiant yn bresennol yn y dosbarth meistr trin gwallt a choluro ym Mhlas Sgeti. Roedden nhw wrth eu boddau gyda’r arddangosiadau ymarferol gan gyfarwyddwr y salon (a chyn-fyfyriwr) Casey Coleman a Chris Howells, artist coluro rhyngwladol i Laura Mercier.

Category

Hairdressing, Beauty and Holistics

Tudalennau

Subscribe to hair