Skip to main content

Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill dwy wobr InsideOut

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch o gyhoeddi ei lwyddiant go arbennig yn seremoni wobrwyo InsideOut yr wythnos diwethaf, a gynhaliwyd yn y Troxy, Llundain. 

Fe wnaeth y Coleg sicrhau dwy wobr nodedig a derbyn cydnabyddiaeth Canmoliaeth Uchel yn y digwyddiad gwobrwyo iechyd meddwl blynyddol, a bwerwyd gan Uwchgynadleddau InsideOut LeaderBoard a Lles yn y Gwaith.

Coleg Gŵyr Abertawe yn ennill Gwobr AoC am Ehangu Cyfranogiad 23/24

Yn ddiweddar fe enillodd Coleg Gŵyr Abertawe wobr AoC am Ehangu Cyfranogiad yn Noson Wobryo Beacon Cymdeithas y Colegau.

Mae cannoedd o geisiadau’n cael eu cyflwyno o sefydliadau ledled y wlad bob blwyddyn, ac mae Gwobrau Beacon yn wobrau clodfawr tu hwnt ym maes addysg bellach. Mae’r digwyddiad wedi cael ei gynnal bob blwyddyn ers 29 o flynyddoedd.

Mae’r gwobrau yn gyfle i ddathlu arferion gorau a mwyaf arloesol colegau addysg bellach ac maent yn gydnabyddiaeth o’r effaith y mae colegau yn ei gael ar fyfyrwyr a’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu.

Noson agored a sesiynau gwybodaeth Wythnos Prentisiaethau Cymru

Mae Wythnos Prentisiaethau Cymru yn ddathliad sy’n codi ymwybyddiaeth ac yn dangos pam mae prentisiaethau yn benderfyniad athrylithgar i unigolion, cyflogwyr a gweithlu’r dyfodol.

Eleni, mae WP Cymru yn rhedeg o ddydd Llun 5 i ddydd Sul 11 Chwefror, ac mae Coleg Gŵyr Abertawe yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau i egluro a dathlu prentisiaethau:

Coleg Gŵyr Abertawe yn Arwain y Ffordd gyda Phrentisiaeth Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr unigryw

Daw Coleg Gŵyr Abertawe i’r amlwg unwaith eto fel sefydliad addysgol blaengar, wrth iddo lansio llwybr prentisiaeth newydd sbon mewn Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr (DCD), gan sefydlu ei hun fel y darparwr cyntaf a’r unig ddarparwr yng Nghymru sy’n cynnig y rhaglen arloesol hon. Gydag ymroddiad i arloesi a meithrin talentau, mae’r Coleg yn nodi carreg filltir arwyddocaol trwy gyflwyno cwricwlwm sy’n cyd-fynd â gofynion diwydiannau cyfoes.

Coleg yn cyflwyno prentisiaeth arloesol newydd Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn falch dros ben o gyhoeddi argaeledd llwybr prentisiaeth newydd sbon o’r enw Dylunio sy’n Canolbwyntio ar y Defnyddiwr. Dyluniwyd y llwybr newydd hwn i ateb anghenion cyflogwyr a bylchau sgiliau yn yr ardal leol, gan roi modd i ddysgwyr ennill cymwysterau a gydnabyddir yn genedlaethol wrth weithio a dysgu. 

Noson agored a sesiynau gwybodaeth prentisiaethau ar gyfer Wythnos Prentisiaethau

Wythnos Genedlaethol Prentisiaethau (NAW) 2023 yw’r 16eg dathliad blynyddol o brentisiaethau yn y DU. Mae’n dod â busnesau a phrentisiaid ynghyd i daflu goleuni ar yr effaith gadarnhaol y mae prentisiaethau yn eu cael ar unigolion, busnesau a’r economi ehangach. Mae’n cyd-daro ag Wythnos Prentisiaethau Cymru (AWW) sy’n dathlu ac yn hyrwyddo prentisiaethau yng Nghymru fel llwybr gwerthfawr i waith neu yrfa newydd.