apprenticeships

Coleg yn dathlu ail Wobrau Prentisiaethau

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal seremoni wobrwyo arbennig i brentisiaid a chyflogwyr.

Cafodd y digwyddiad, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol ‘y gorau o’r goreuon’.

Ymhlith enillwyr y gwobrau roedd dysgwyr sydd wedi cwblhau prentisiaethau mewn amrywiaeth o ddisgyblaethau o Lefel 2 hyd at Lefel 5. Yn wir, un o enillwyr y noson – Cory Allen – yw’r dysgwr cyntaf i ddechrau prentisiaeth gradd yn y Coleg.

College celebrates second Apprenticeship Awards

Gower College Swansea has held a special awards ceremony for apprentices and employers.

The event, hosted by BBC Wales Scrum V Live’s Ross Harries, was held to honour the outstanding commitment and dedication of the ‘best of the best’.

Among the award winners were learners who have completed apprenticeships in a range of disciplines from Level 2 right through to Level 5. Indeed, one of the evening’s winners – Cory Allen – is the first learner to begin a degree apprenticeship at the College.

Coleg yn cipio dwy Wobr Prentisiaeth AAC

Enillodd Coleg Gŵyr Abertawe ddwy wobr yng Ngwobrau Prentisiaeth AAC yn ddiweddar yn Birmingham.

Mae hwn yn gyflawniad anhygoel, oherwydd cafwyd cyfanswm o fwy na 350 o gofrestriadau o golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr yn y DU ar gyfer y digwyddiad nodedig hwn, a drefnwyd gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparwyr Addysg a Dysgu.

Roedd Coleg Gŵyr Abertawe - yr unig un o Gymru yn y rownd derfynol - wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori - ac enillodd y Coleg y ddau deitl.

College scoops two AAC Apprenticeship Awards

Gower College Swansea scooped two awards at the recent AAC Apprenticeship Awards in Birmingham.

This is an incredible achievement, as more than 350 entries were submitted in total from UK colleges, training providers and employers for this prestigious event, which was organised by FE Week and the Association of Education and Learning Providers.

Gower College Swansea - the only Welsh finalist – was shortlisted in two categories, and took home both titles.

Coleg yn dathlu’r Gwobrau Prentisiaeth cyntaf

Mae Coleg Gŵyr Abertawe wedi cynnal ei seremoni wobrwyo gyntaf erioed ar gyfer prentisiaid a chyflogwyr.

Roedd y digwyddiad arbennig, a gyflwynwyd gan Ross Harries o Scrum V Live BBC Wales, wedi cael ei gynnal i anrhydeddu ymrwymiad ac ymroddiad rhagorol y prentisiaid a’r cyflogwyr partner ‘gorau oll’.

“Dyw gwneud prentisiaeth ddim yn ddewis hawdd - mae’n gyflawniad i fod yn hynod falch ohono,” dywedodd Cyfarwyddwr Sgiliau a Datblygu Busnes y Coleg, Paul Kift.

College celebrates very first Apprenticeship Awards

Gower College Swansea has held its first ever awards ceremony for apprentices and employers.

The special event, hosted by BBC Wales Scrum V Live’s Ross Harries, was held to honour the outstanding commitment and dedication of the ‘best of the best’ apprentices and partner employers.

“Undertaking an apprenticeship is not an easy option - it is an achievement to be extremely proud of,” says the College’s Director of Skills and Business Development, Paul Kift.

Coleg â chyfle da o ennill dwy Wobr Prentisiaeth

Mae gan Goleg Gŵyr Abertawe gyfle gwirioneddol o ennill gwobr ar ôl cael ei enwi ar y rhestr fer genedlaethol ar gyfer Gwobrau Prentisiaethau AAC 2019.

Cyflwynwyd dros 350 o geisiadau gan golegau, darparwyr hyfforddiant a chyflogwyr y DU ar gyfer y gwobrau a threfnir y digwyddiad gan Wythnos AB a Chymdeithas Darparu Addysg a Dysgu.

Mae Coleg Gŵyr Abertawe - yr unig gynrychiolydd o Gymru – wedi cyrraedd y rhestr fer mewn dau gategori. Y categori cyntaf yw gwobr y Darparwr Prentisiaethau Iechyd a Gwyddoniaeth y flwyddyn.

College in the running for two Apprenticeship Awards

Gower College Swansea is in the running for more awards after being named as a national finalist in the AAC Apprenticeship Awards 2019.

More than 350 entries were submitted from UK colleges, training providers and employers for these prestigious awards, which are organised by FE Week and the Association of Education and Learning Providers.

Gower College Swansea - the only Welsh finalist - has been shortlisted in two categories, the first of which is Health and Science Apprenticeship Provider of the Year.

Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol 2017

Mae Coleg Gŵyr Abertawe yn edrych ymlaen at gefnogi Diwrnod Cymwysterau Galwedigaethol 2017.

Ar hyn o bryd mae'r Coleg yn cynnig tua 40 o lwybrau galwedigaethol i ddysgwyr amser llawn, sy'n cynnwys cyrsiau mewn pynciau mor amrywiol ag arlwyo, technoleg ddigidol, harddwch, chwaraeon a theithio a thwristiaeth.

Un myfyriwr sy'n mwynhau ei daith yn y coleg yw Josh Neill sy'n astudio i ennill cymhwyster Lefel 3 mewn Lletygarwch ac Arlwyo.

VQ Day 2017

Gower College Swansea is looking forward to supporting VQ Day 2017.

The College currently offers around 40 vocational pathways for full time learners, which includes courses in subjects as diverse as catering, digital technology, beauty, sport and travel and tourism.

One student who is thoroughly enjoying his college journey is Josh Neill, who is studying towards a Level 3 qualification in Hospitality and Catering.

Tudalennau

Subscribe to RSS - apprenticeships