Mae’r cyrsiau hyn yn cael eu haddysgu yn naill ai Canolfan Broadway Canolfan Rhagoriaeth sefydledig, neu ar gampws Hill House (y ddau wedi’u lleoli yn Nhycoch). O fewn yr amrywiaeth hon o gyrsiau mae rhai sy’n cael eu cynnig yn benodol i’r rhai dan 19 oed, ac eraill i fyfyrwyr sy’n ffafrio rhaglen seiliedig ar waith.

Mae amrywiaeth eang o gyrsiau rhan-amser yn cynnwys tylino chwaraeon, chwistrellu lliw haul a thechnegau barbro.

Hyfforddwr Gyrfa

Archwiliwch yrfaoedd posibl a chynllunio ar gyfer eich dyfodol

Rhagor o wybodaeth

Hair

Gwallt

Dewch i ddysgu'r technegau torri, steilio a lliwio diweddaraf un yn ogystal â thorri gwallt dynion. Mae hyd yn oed cyrsiau mewn steilio gwallt priodas. Mae dau salon modern gennym ni yn Broadway ac un arall yng Nghanolfan Ffordd y Brenin.

Hair

Harddwch

Os hoffech chi ddysgu am y triniaethau harddwch a gofal croen gorau, dewch i Broadway. Cynigiwn newid gwedd yr wyneb heb lawdriniaeth, Microdermabrasion a therapi ocsigen yn ogystal â'r triniaethau poblogaidd chwistrellu lliw haul St Tropez, triniaethau i'r blew amrant a'r aeliau, trin dwylo, trin traed a chwyro.

Hair

Holisteg

Byddwch yn dysgu am y technegau diweddaraf un mewn therapïau holistig a thriniaethau sba. Gan ddewis o wahanol fathau o dylino i arnofio sych, Reiki, therapi crisialau a thriniaeth ayrufedig, byddwch yn dysgu gan y gorau.

Rhywbeth i Bob Achlysur

Fel canolfan hyfforddi, mae ein myfyrwyr yn cael profiad ymarferol gwych gyda chwsmeriaid go iawn, ond rydym ni wedi mynd â phethau un cam ymhellach i feithrin eu hyder mwy fyth. Mae ein tîm digwyddiadau arbennig wedi'i ffurfio o fyfyrwyr amser llawn a rhan-amser sydd wedi gwirfoddoli eu hamser i fynd allan i'r gymuned. Ysgolion, digwyddiadau chwaraeon, diwrnodau llawn hwyl - maen nhw ar gael!

Hoffi ni ar Facebook

Like us
Broadway Price List

Lawrlwytho Llyfryn Broadway

Yma yng Nghanolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway, credwn y dylech chi sbwylio’ch hunan heb sbwylio’ch cyfrif banc felly cynigiwn amrywiaeth o driniaethau harddwch, therapïau cyfannol a sba moethus am brisiau cystadleuol.

Cyfleusterau o'r radd flaenaf i fyfyrwyr

Mae myfyrwyr yng Nghanolfan Gwallt, Harddwch a Holisteg Broadway yn gweithio mewn salonau gwallt modern, ystafelloedd harddwch ag adnoddau llawn a sba gyda'r triniaethau diweddaraf un gan gynnwys tanc arnofio sych gyda lampau is-goch.